У расвит,
организатор je показао ЦИЉ!
Трка je почела!
Свесрдно грабимо напред;
вукли смо
орошени, задихани; забринути.
Беху наjбољи испредњачили,
ми у часноj средини.
Хвала богу беjаше горих.

Око подне
растурише тркачи се;
наjбољи се jедва виде,
у jари трепере.
Ни трага од задњих.
Постасмо бољи,
смањисмо темпо.

Нови ЦИЉ показа организатор;
брижно одабран.
Циљ коjи нам je одговарао!
Првак се сада удаљавао од циља.


Ми смо се смеjали
и
брали љубичице.
До пред ноћ,
jош неколико пута je
правац мeњан циља.
Ми
фаворити
певали смо у ритму.

С букетима,
лако
задихани
окончавамо Трку.
Побеђуjемо скупа.

Микрофон под нос cтaвљajy нам
и скромно велимо ми
славну ону реч
“Важно je учествовати”.

Сви пљескали су.
Могао нико више да се ниjе сети:
Koja je разлика између првог
и задњег.

 

>