Ja sad idem prema jugu
Zemljom znanom s trista tajni
Nosim pušku ka mačugu.

Putevi su ledni, sjajni
Na šinjelu modrog neba
Svetlucaju sto kolajni.

Bacio sam što ne treba.
Nosio bih (al od kuda?)
Makar troje crna hljeba.

Jesam junak? Ili luda?
Hoćel nići duh slobode
Iz semena mojih muda?

Ovog trena, djevo, rode
Pre nego se tama zgusne
Čuturicu ledne vode

Pre nego mi srce usne…

>