Prvog toplog dana u aprilu
Otac grabulja livadu u strani
I pali na međi ljubičastu lilu
(Dogorijeva što bijaše lani)

Kosa svijetlost sa lednog istoka
Dira blijedožutu sjemenovu klicu
Kraj satrulog naviljka začuđena stoka
Motri prvu zelen leglu na okućnicu

Pod motiku majka tura sjeme
Dugo gleda poravnjava tajno
U duši joj jedno novo breme
Ko broda tegobno. A sjajno.

>