MIKOVA ISPOVIJEST

Ja sam rođen 1910. godine. Kažu da sam već govorio kad su Turci ušli u Budimlju (Balkanski ratovi). Kosto je tri godine stariji. Poslije Kosta rodio se Krsto. Krsto se satro u klisuri, krava se survala preko njega; glavu mu provalilo; liječio ga doktor Vrabac; nakon godinu dana pojavio se šarlah; Krsto je umro 1921. godine.

>