Esej o orlu

O orlu (falco) su napisani hvalospjevi. Mnoge epski intonirane tirade koje prizivaju prostore i visine. Toliki stihovi koji govore o tobož žudњi za slobodom! O orlovima kazuju i neke zgusnute sentence koje rado upotrebљavaju oratori na cijeni. Vjerujem da ima i koja domaća poslovica o toj grabљivici. Znam za kletvu: Orao te ponio! (Њu upućuje iznervirana domaćica na račun sitne živinčadi).

Nije крај ...