KOKA ČISTUNICA

Ovih dana sam naglo obezvoljio. Ovo uprkos ohrabrujućim izjavama naših probranih narodnih sinova da će bolje sutra početi već doveče. Supruga, naravno, vidi moju snuždenost i oprezno me podseća na psihijatrijski fakat da su traume mladosti uzročnici naših sadašnjih emotivnih havarija. Dobro, ja bih hteo da pomognem sebi. Vadim jednu traumu od pre četrdeset godina i analiziram.

PRESEЉEЊE ILI PRIČA O DVA ANĐELA NEBESKA

Ko drži do sebe, gledaće da živi u glavnom gradu. To sam shvatio, pošto sam osamnaest godina proveo u palanci. Nije važno u kojoj; mogu samo reći, kamo sreće da je bilo u Smederevskoj.

>