Trka

U rasvit,
organizator je pokazao CIЉ!
Trka je počela!
Svesrdno grabimo napred;
vukli smo
orošeni, zadihani; zabrinuti.
Behu najboљi ispredњačili,
mi u časnoj sredini.
Hvala bogu bejaše gorih.

Настави читање