Agatati

Gatati znači, pre svega, predskazivati na bazi sujeverja. Ali znači i odgonetati, praviti pretpostavke. Može se upotrebiti i u smislu: bajati. Ima i značeњe – naklapati. Ali burni razvoj društava na Balkanu uslovio je da sve ove varijante opet budu nedovoљne da nas iscrpno izveste o neophodnim značeњskim finesama. Naime, kako nazvati situaciju ozbiљnog odgonetaњa, u kojoj nikako ne smete odgurnuti u stranu ni elemente sujeverja, a sve očito podseća na bajaњe, sa neizbežnim elementima naklapaњa? Predlažemo blago aberirani pojam agatati. Agata (Kristi) je engleski majstor kriminalnog romana i majka privatnog detektiva Poaroa. Agatati izvorno znači gatati u granicama zadatog trilerskog prosedea. Za sve one koji sumničavo niječu da je sad pa potreban i taj glagol, podsećamo samo na jedan svežiji primer: nestanak građanina Ivana Stambolića, u po bela dana u sred Beograda. Dok ovo pišem, svestan sam da se o misteriji dugoj dva meseca ne može razgovarati, a da se ne upotrebi nova reč, agataњe. To je definitivno lingvističko staњe, ma se pomenuti gospodin jednog dana i pojavio, živ ili mrtav.

Оставите одговор