Deset godina Akademske kњige

Deda Vule i ja dobili poziv da prisustvujemo obeležavaњu desetogodišњice osnivaњa izdavačke kuće Akademska kњiga. Nismo bili leњi…

Prosečnom Beograđaninu se diže kosa na glavi od ideje vožњe automobilom do Novog Sada. Razlog za ovo je, svakako, čiњenica da svaka vožњa do Novog Sada mora da se završi vožњom kroz Novi Sad. A problem sa Novim Sadom je њegova veličina. U pitaњu je veliki grad. Kako sad (u glavi da bude kosa, pitao je Mika Antić svojevremeno), šta je tu čudno? Pa čudno je prosečnom Beograđaninu da prihvati postojaњe velikog grada koji nije Beograd. A posebno je čudno prihvatiti postojaњe takvog grada na tek jedan sat vožњe, ukoliko gospodski prihvatite trošak od 190 dinara putarine, odnosno dva sata, ukoliko ste šktrica vulgaris koja pokušava da sitničavost duše maskira žeљom za vožњom kroz fruškogorske krajolike, slavne Sremske Karlovce i pored Petrovaradinske tvrđave.

Nije крај ...

Srbin kod psihijatra

Naš svet nerado ide kod psihijatra. A ja sam išao. Te se lako može zakљučiti o veličini muke koja me beše pritisnula.

U ordinaciju sam ušao sa tremom, ali ipak odlučno.

– Dobar dan, izvoli. Đe si dosad? – prijatno me toplinom iznenadi doktor i odmah uspostavi kontakt sa jednom izmučenom dušom. – Reci, junače, šta te muči?

Nije крај ...

Govno

Pardon! odmah na početku zbog upotrebe u naslovu naše najamorfnije i najfrekventnije, počesto najaktuelnije,  dokazano najsmrdљivije reči. O, znam, znam da postoje reči-zamene; sinonimi, surogati, eufemizmi. Ali ono što hoću da ispričam može se samo u originalu. Hvala lepa! Ako sad i ovde ne upotrebim reč: govno, ja je nikad i nigde više neću upotrebiti. Treba prizvati ono gađeњe, onu konvulziju.. Nije крај ...

Događaj

Hodao sam ulicom ingeniozno promišљajući našu društvenu zbiљu. Eto, trudim se da nikad ne budem zaludan. S druge strane, to mi je davnašњa navika. Naime, ako sam homo sapiens, a neko i to mora biti, ja svakog trena treba da vodim računa da se razlikujem od one kod nas ižџikљale populacije koju socionauka označava terminom homo kasapiens. Bejah na dobrom putu da rešim jednu aktuelnu dilemu, kad iznenada iz obližњeg lokala stiže divљa graja, skoro lavež.

Nije крај ...