Adobtiraњe

Adaptacija je prilagođavaњe. Postoji adaptacija na datu klimu, može se adaptirati stan, ili pozorišna pretstava. Vešti korisnici kompjutera danas znaju za program Adobe. Dok ovo pišem, na raspolagaњu mi je softverski paket Fotoshop 5.0 iz arsenala Adobe pomoću kojeg mogu intervenisati u sadržajima proizvoљne fotografije: dodavati, ucrtavati, senčiti, duplirati, brisati – rečju, adaptirati. Vešti programeri mogu danas falsifikovati autentične sadržaje neke fotografije. Sve to obuhvaćeno je novom rečju adobtiraњe, adaptiraњe tehnikom Adobe. (Požeљno je na ovom mestu iznimno ne primeњivati pravila palatizacije, jednačeњe b u p ispred t.) Sjajan primer adobtiraњa stvarnosti desio se u četvrtak, 21. septembra 2000. godine; Beogradske dnevne novine Večerњe novosti , na naslovnoj strani objavile su fotografiju sa predizbornog mitinga Socijalističke narodne partije u Beranama; u žeљi da izvesti o prisutnih sto hiљada podanika (kako i priliči na skupu gde govori predsednik Republike), list je metodom adobtacije upetostručio broj mitingaša; na nakoliko mesta te znamenite podvale vide se identična lica; klonirani љudi svuda su rasuti po fotografskom poљu; ne samo љudi, klonirana su okolna brda, drveće i objekti, sa sve državnim i stranačkim zastavama. Mi ne verujemo da je ovo prvi slučaj adobtiraњa, neće zacelo biti ni posledњi. Zato, zapamtite predloženu reč.

Adiodaso

Marka sportske opreme za disciplinu pretrčavaњa iz urušenih partija u profitabilnije. Adiodaso oprema je udobna, lagana, preporođuje. Bio je i jedan ovakav slučaj: čovek koji se iz Instituta nuklearnih nauka u Vinči vinuo u nebesa meditativnih visokoletača, na brzaka je oblačio Adiodaso opremu i srušio se iz patriotskih visina u – Novu saveznu narodnu skupštinu! Udes je preživeo, za razliku od nekoliko zgranutih građana.