Ozbiљna alternativa: demokritija

Nedavno sam u antikvarnici kupio kњigu o starogrčkom filozofu Demokritu (470 - 360). Kњiga je vredna sama po sebi, ali sam se brzo uverio da sam sjajno trgovao. Neki prethodni čitalac ostavio je na marginama svoje komentare i razmišљaњa. Intervencije su zanimљive za čitaoce Ježa i ovde ih prilažem uz minimalne, uglavnom stilske prepravke. Marginalije su date u zagradama i crvenim fontom. Anonimni čitalac, vidimo, sklon je mišљeњu da demokratija nema alternativu. Postoji, postoji, i zove se demokritija.

Nije крај ...

Srbin kod psihijatra

Naš svet nerado ide kod psihijatra. A ja sam išao. Te se lako može zakљučiti o veličini muke koja me beše pritisnula.

U ordinaciju sam ušao sa tremom, ali ipak odlučno.

– Dobar dan, izvoli. Đe si dosad? – prijatno me toplinom iznenadi doktor i odmah uspostavi kontakt sa jednom izmučenom dušom. – Reci, junače, šta te muči?

Nije крај ...

Govno

Pardon! odmah na početku zbog upotrebe u naslovu naše najamorfnije i najfrekventnije, počesto najaktuelnije,  dokazano najsmrdљivije reči. O, znam, znam da postoje reči-zamene; sinonimi, surogati, eufemizmi. Ali ono što hoću da ispričam može se samo u originalu. Hvala lepa! Ako sad i ovde ne upotrebim reč: govno, ja je nikad i nigde više neću upotrebiti. Treba prizvati ono gađeњe, onu konvulziju.. Nije крај ...

Događaj

Hodao sam ulicom ingeniozno promišљajući našu društvenu zbiљu. Eto, trudim se da nikad ne budem zaludan. S druge strane, to mi je davnašњa navika. Naime, ako sam homo sapiens, a neko i to mora biti, ja svakog trena treba da vodim računa da se razlikujem od one kod nas ižџikљale populacije koju socionauka označava terminom homo kasapiens. Bejah na dobrom putu da rešim jednu aktuelnu dilemu, kad iznenada iz obližњeg lokala stiže divљa graja, skoro lavež.

Nije крај ...

Dragi striko

Veliki sam tvoj dužnik. Ne smem ni da pomislim koliko si mi do sada, za sve ove godine, napisao pisama – a od mene ni reči! Ima nekoliko razloga, ali boљe da se ne pravdam. Možda samo da iznesem jedan: u septembru 1991. sam pošao u rat. Mobilisalo, ošišalo i odvelo. O ratnim dogodovštinama pričaću ti kad se vidimo. Ona najranija tvoja pisma su nestala. Mislim da su izgorela zajedno sa kućom. Verujem da si mi pisao i u toku rata, ali sam se selio s fronta na front i pošta je u ratnim dejstvima neuredno stizala.

Nije крај ...

Ažurna obala

Ažuran je onaj koji završava poslove na vrijeme. Radi tačno i brzo. San je mnogih da stignu na Azurnu obalu. Kan, Nica, Monte Karlo… Ima nešto važnije. Zadržati se na aktuelnoj političkoj obali, da vas ne oduvaju bure promjena i ne speru talasi prijevrata. Raditi tačno kako zahteva trenutak, i brzo (prije nego bude kasno). Biti na ažurnoj obali je pitaњe biti ili ne biti u ovoj zemљi. Na primjer, 5. oktobra 2000. bio je dan D za armiju antimondijalista; trebalo je hitno se iskrcati na demokratsku ažurnu obalu, inače… Vidjeli smo ih na ekranu: mnogi su isplivali bez odijela, ta ni kupaćih gaća ne bijaše na њima. Ah! љetovati uvijek na ažurnoj obali…