Arogantnošć

Početkom oktobra dvijehiљadite učestale su u Srbiji pojave ovakve vrste: grupica љudi uđe u firmu, fakultet, carinu ili bilo što drugo; kažu direktoru da mu je vrijeme isteklo, da nije demokrata, ili što drugo; objasne da su oni љudi novog vremena, da imaju legitimitet, ili bilo što drugo; ovaj se pobuni, ili ne pobuni, ili bilo što drugo. Da li su pri tom uskoci imali u vidu poљski sindikat, sveslovenski mentalitet, ili bilo što drugo – pokazaće vrijeme. U svakom slučaju, pao je prijedlog da se pojava nazove arogantnošć; najmaњa šteta, ako prijedlog ne uspije…

Оставите одговор