Apoteozna

Apoteoza znači uzdizaњe među bogove (naravno, grčki izum). Heroj se uznosi među stanovnike Olimpa. Imperator se proglašava za boga. Riječnik kњiževnih termina navodi da je apoteoza djelo koje ukazuje izuzetne počasti nekoj ličnosti, ili nekoj organizaciji. Citirajmo primjer Daviča (on je sposoban da se i mrtav brani), koji je pjevao: Ozna sve dozna. (Uostalom, bogzna.) Ovaj poznati odlomak iz jedne poeme ovdje je nama zanimљiv kao rudiment važne zamisli: vaљa reći apoteozna, za svako ono sočine-nije koje uzdiže institucije paradigmatičnog naziva Odjeљeњe za zaštitu naroda, i čelnike istih. Primjera je toliko da će se citirani slučaj možda izgubiti u šumi raznih apoteozni; a šuma i daљe buja. Moraćemo jednom osnovati preduzeće za brigu o њima, biće to preduzeće Apoteoznašume.

Оставите одговор