On, zoon politikon

Povremeno (i evo opet) podiže se graja u našim (ko)medijima. Približavaju se izbori i stranke pokušavaju da zauzmu što veći politički prostor. Tuga božja pogledati portparole u onom odsudnom času koji je narod neprevaziđeno okarakterisao znamenitom maksimom: ne može se i stisnuti i prdnuti!

Lično pratim politički razvoj jednog od lidera. Do sada sam uspeo da sklopim sledeći mozaik њegovog angažmana:

 1. Ima direktno partizansko poreklo, ali ne uvek.
 2. Izravno podupire četnike odozgore (ravne), no međutim.
 3. Sve mu je ravno do Kosova gde počiњu vrleti vrle brige.
 4. Jeste za narodnu stvar (res publica), nije za re-publiku.
 5. Monarhija, da, mada; ma, da!
 6. Socijalizam kљuje, komunizam pљuje, anarhizam bљuje.
 7. Hoće demokratiju, ako se demos malo skrati.
 8. Neće u Evropu, jer je tamo ovamo.
 9. Dragi su mu Srbi, dok ga ne zasvrbi.
 10. Omiљeni stih: To je nama naša borba dala // da imamo višak kriminala.
 11. Bije ga glas da je načitan i obrazovan; o svakoj temi je pročitao što se pročitati moglo i što se dalo naći; odatle je pojmio sublimirano načelo učiteљice života: nakradi pa vladaj.
 12. Omiљena izreka: dođoh, videh, pobesneh.
 13. Omiљeno doba dana: noć; pokušava da se toga otrese, ali noć navike čini svoje.

O, dragi, meni nakloњeni čitaoče! ti koji si pocepanih čakšira i prslih opanaka hrabro prošao kroz draču ovih trinaest ritova, možeš li sastaviti u svojoj mašti suvisli politički profil našeg narodnog sina? S kojim pravom to tražim od tebe kad sam se i sam zapleo u kučine tog zadatka! Poražen haosom svog misaonog aparata, izleteo sam na ulicu i upitao prvog prolaznika: Kako sve to može da stane u jednoj osobi? Ostavio je utisak iskrenosti kad je prosto rekao: jebi mi oca ako znam! Shvatio sam da ću morati sam da se snalazim i orijentišem u nesvakidašњoj klasifikaciji.

To je dakle! Svi žalimo one koji sipaju prašinu u oči i u uši graju - a raju? ko žali raju u pokušaju da takvog tipa prvo svrsta i tek onda da digne dva prsta?

Teškoće su velike, ali još nisam odustao. Zbiљa, gde spada spodoba takvih svetonazora? Samonikli nazor delija... Prelistavao sam enciklopediste, ništa. To je samo po sebi deprimirajuće. Pa sam zvao obavešteњa, ništa. Consulting kod vračare - ništa...

Napregnuto razmišљajući, setih se da je neko nekad (a beli je imao razloga) rekao kako je čovek politička životiњa. Otvorim zoologiju. Rezultati mršavi; pomenuto je dosta vrsta, ali su sve do jedne u granicama očekivane normale. Za nijansu sam bio boљe sreće uz mitološki priručnik. Kentaur odgovara u jednom aspektu (pola čovek, pola koњ), ali je ukupan tretman nedovoљan. I himera sadrži delić istine, naime ono stručno-biološko značeњe reči (organizam koji se sastoji od više genetički različitih tkiva, a nastaje kao rezultat mutacije, nenormalnog razdvajaњa hromozoma u mitozi kod prirodnog ili veštačkog kalemљeњa). Neku istraživačku nadu ostavљa postupak kombinovaњa vampira, karakonxule i avraule, međutim...

Potragu nastavљam, ostaje da se vidi. Pre neki dan se, na žalost, stvar dodatno komplikovala. Ispostavilo se da je neophodno uzeti u obzir i četrnaestu osobinu onog natprirodnog bića: počelo je naglo da se zanima za novokomponovanu muziku i neprestano pevuši hit:

Od Odbora dva putića
Vode na dve strane...

Čitalac je svakako obavešten da svako prošireњe sistema istraživaњa za jedan parametar... Uh! Zebem i od primisli (šta ako je tako?) da imam posla sa nestacionarnim objektom istraživaњa.

U svakom slučaju, konačnu istinu vam u ovom tekstu ne mogu saopštiti. Ali sam dužan da obavestim čestite čitaoce da uporno nastavљam posao i nadam se da ću u dogledno vreme rečenu temu iscrpno obraditi u kњizi koju evo najavљujem pod naslovom Anatomija dva morala.

Оставите одговор